#tezba

#tezba

Jana Pradeniaková

Sucho, kůrovec a také pomalý zásah lesních hospodářů způsobil v naší zemi kalamitu, která mění krajinu k nepoznání. Tam kde byl krásný vzrostlý les je nyní zpustošená země. To co nezničil malý brouk, to zničily těžké stroje, které v lesích těží napadené dřevo. Země je zvrásněná hlubokými kolejemi a kaluže nesou známky uniklých olejů a nafty. Opravdu takto zachraňujeme les ? Do této kontaminované půdy se vysazují semenáčky. Bude to zdravý, silný a škůdcům odolný les ??

1 líbí se