#kalamita

#kalamita

Jana Pradeniaková

O víkendu polámal vítr na Rejvízu tisíce stromů. Rejvíz je turisty oblíbené místo, které možná při opakované návštěvě nepoznáme. Vítr poničil vzrostlý les. Nejenom kůrovec uštědřil lesům ránu. Další stromy padly pod náporem silného větru.

Jana Pradeniaková

Sucho, kůrovec a také pomalý zásah lesních hospodářů způsobil v naší zemi kalamitu, která mění krajinu k nepoznání. Tam kde byl krásný vzrostlý les je nyní zpustošená země. To co nezničil malý brouk, to zničily těžké stroje, které v lesích těží napadené dřevo. Země je zvrásněná hlubokými kolejemi a kaluže nesou známky uniklých olejů a nafty. Opravdu takto zachraňujeme les ? Do této kontaminované půdy se vysazují semenáčky. Bude to zdravý, silný a škůdcům odolný les ??

1 líbí se