#fastfashion

#fastfashion

Fashion LookFashion Look

Každoročně je průměrně vyprodukováno 92 milionů tun textilního odpadu – nejen při výrobě, ale především oblečení, které lidé vyhodí.

Až 95% textilu na pozemních skládkách, který se ročně uloží, by mohlo být dále používáno nebo recyklováno.

Syntetické materiály použité v tkaninách se mohou rozkládat desítky až stovky let. Některé materiály se nemusí rozložit vůbec.

Zapojte se do recyklace oblečení, bojujte proti rychlé módě, která znečišťuje naši planetu.

Fashion LookFashion Look

Voda je znečištěna nejen hotovými výrobky a zbytkovým odpadem, ale i chemikáliemi použitými při výrobě tkanin.

Barviva a ostatní chemikálie využívané v textilním průmyslu jsou často vypouštěny do vodních toků a přímo znečišťují řeky a moře. Objem chemikálií pro textilní průmysl představuje celou čtvrtinu celosvětové produkce všech chemikálií!

Fashion LookFashion Look

Znečištění vodních toků a moří umělými mikrovlákny a syntetickými textiliemi zastupuje 85% podíl lidského odpadu nalezeného na mořských březích.

Nejen že tento materiál ohrožuje vodní ekosystémy, ale dostává se i do naší stravy v podobě mořských plodů (mikro plasty v rybách a dalších mořských plodech).

Bojkotem rychlé módy napomůžeme alespoň částečnému zpomalení devastace mořských ekosystémů.

Fashion LookFashion Look

Celkové emise připadající na textilní a obuvnický průmysl jsou na celém světě zastoupeny podílem 8,1% z celkového objemu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Je to přibližně 3,99 miliardy metrických tun.

To je pádný důvod proč nepodporovat fast fashion a věnovat pozornost způsobům recyklace oblečení (třeba koupí outletu https://www.fashion-look.cz/).

Také je to důvod proč by se měl vytvářet nátlak na korporace, aby došlo ke změně výrobních procesů v textilním průmyslu.

Fashion LookFashion Look

Věděli jste, že značná část textilních vláken se vyrábí ze dřevní hmoty?

Jedná se o látky jako viskóza, lyocell nebo rayon. Výhradně pro potřeby textilního průmyslu je každoročně poraženo více než 70 milionů stromů!

Jeden člověk spotřebuje za rok kyslík, který vyprodukuje sedm až osm stromů.

Výrobou těchto tkanin se sníží produkce kyslíku o množství, které spotřebuje asi 10 000 000 lidí - celá Česká republika!

Recyklací oblečení zachováme dostatek čistého vzduchu pro nás i další generace.

Obrázek příspěvku
Fashion LookFashion Look

Textilní průmysl znečišťuje povrchové vody, které potřebujeme pro rostliny, zvířata i lidi.

Barvení látek je velmi náročné na spotřebu vody a znečištěná voda je často vylévána přímo do vodních toků. Jedná se o jednu z nejvíce znečištěných odpadních vod kvůli chemikáliím používaným při barvení a zpracovávání textilních vláken.


Zdroj obrázků:
https://blueocean.net/life-beyond-plastics-fashion-killing-rivers/
https://smartwatermagazine.com/blogs/gulsah-mersin/fast-fashion-toxic-clothing

Obrázek příspěvkuObrázek příspěvku
Fashion LookFashion Look

Co je rychlá móda? Jedná se o masovou výroby textilu a obuvi, kde drtivá většina produktů není používána ani rok.

Bohužel obrovská dostupnost těchto produktů vedla ke spotřebitelskému chování, které není udržitelné.

Rychlá móda poškozuje životní prostředí planety, protože se zbytečně plýtvají cenné zdroje jako je pitná voda, půda pro výstavbu továren, lesy (viskóza) a další.

Navíc často dochází k porušování lidských práv v zemích, kde tato masová výroba probíhá.

Fashion LookFashion Look

Výroba módních oděvů a obuvi spotřebovává obrovské množství elektřiny.

Pro dodávku potřebné elektřiny je ročně vyprodukováno přibližně 300 milionů metrických tun oxidu uhličitého. To je ekvivalentní s ročními emisemi 65 217 391 osobních automobilů!
(průměrný osobní automobil vyprodukuje 4,6 metrické tuny oxidu uhličitého za rok)

To vše souvisí s rychlou módou (fast fashion).