EKOmyEKOmy

Snížení emisí o 55 % do roku 2030 je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka pro Česko nereálné. Každá země má jinou infrastrukturu a tato vize musí být podložena konkrétními opatřeními pro danou zemi a musí mít reálný základ s ohledem na současnou pandemii. ČR by mělo setrvat u svého cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 -45 % oproti roku 1990.Česko by mělo z fondu EU získat asi 180 miliard korun.

0 líbí se, 0 sdílení, 0 reakcí

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval.