Ochrana osobních údajů

Aplikace EKOmy respektuje vaše soukromí. Toto Prohlášení popisuje vaše práva na soukromí a náš závazek chránit vaše osobní data.

Rozsah a přijetí

Toto Prohlášení poskytuje informace o zpracování dat prováděné aplikací EKOmy v případech, kdy EKOmy určuje účel a způsob jejich zpracování. Dále poskytuje informace o zpracování dat, které EKOmy provádí.

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat vaši osobu, jako například adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytování služeb aplikací EKOmy (bezplatný přístup a sdílení informací). V případě, že nesouhlasíte se zpracováním dat, jak je popsané v tomto Prohlášení, nepoužívejte prosím tuto aplikaci.

EKOmy jako správce osobních údajů (dat)

V případech kdy aplikace EKOmy určuje účel a způsoub zpracování osobních údajů, je aplikace EKOmy správcem těchto dat. Zejména když jsou používány data zaznamenané aplikací.

Čí údaje zpracováváme

EKOmy zpracovává osobní údaje uživatelů aplikace.

Proč zpracováváme osobní údaje

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, zpravidla je to na základě alespoň jednoho z následujících důvodů:

Poskytování služeb

Zpracováváme osobní údaje, abychom mohli bezplatně poskytovat naše služby, jmenovitě:

Komunikace

Zpracováváme informace o vaší předešlé komunikaci s námi, abychom vám dokázali lépe pomoci.

Bezpečnost a prevence zneužití

Zpracováváme osobní údaje za účelem zjišťování a prevence:

Povinnosti ze zákona

Zpracováváme osobní údaje za účelem vyhovění požadavkům státu a dohledových orgánů. Právním základem pro tento případ jsou zákonné povinnosti.

Jak sbíráme vaše osobní údaje

Aplikace EKOmy sbírá osobní údaje přímo od Vás během registrace a následného používání aplikace. Sbíráme a zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Jako sledovací nástroj Vaší aktivity používáme soubory Cookies, které zaznamenávají pouze přečtení konkrétního příspěvku.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Aplikace EKOmy zpracovává tyto typy vašich osobních údajů:

EKOmy jako správce dat nezpracovávají žádné další údaje, které sami dobrovolně neposkytnete.

Jak často zpracováváme vaše údaje

Údaje, které nám poskytnete, zpracováváme pouze v nezbytných případech. Neprovádíme žádné automatizované, ani pravidelné zpracování Vámi poskytnutých dat.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje si od aplikace EKOmy může vyžádat policie nebo jiné státní orgány. Tato data sdílíme pouze v případě, kdy je to požadované zákonem a my jsme povinni je poskytnout.

Kdo další sbírá vaše data prostřednictvím EKOmy

Google Analytics

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na základě žádosti vám poskytneme přehled všech vašich údajů, které zpracováváme. Máte také právo na přenositelnost údajů. Můžete také požádat EKOmy o opravu nesrovnalostí ve vašich osobních údajích. To je obvykle možné provést v Ovládacím panelu. Dále máte také právo žádat o smazání osobních údajů a omezení jejich zpracování v souladu s tímto prohlášením nebo specifickými podmínkami poskytovaných služeb. Máte právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů aplikací EKOmy u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení a uchovávání dat

Všechna Vaše data uchováváme v zabezpečené databázi.

EKOmy uchovává Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro daný účel.

Změny tohoto prohlášení

Pokud budeme upravovat naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, bude změněná verze umístěna zde s datem revize.