Fashion Look

Fashion Look

Fashion Look

Záhlaví profilu uživatele Fashion Look

E-shop (https://www.fashion-look.cz/) zabývající se dovozem a recyklací oblečení. Většina našeho zboží je nová, proto by byla velká škoda, kdyby mělo být toto oblečení zlikvidováno.

Naše zboží pochází z Anglie, Itálie a Francie, kde jej lidé již nechtěli kupovat v obchodních domech. Kdyby nebylo recyklováno, byly by všechny náklady na jeho výrobu ztraceny. Navíc, koupí recyklovaného oblečení nepomáháte jen planetě, ale i charitativním organizacím, které toto zboží pomáhají vyvážet a najít mu využití.

Fashion Look
Fashion LookFashion Look

Většina produkce textilních výrobků je realizována v asijských zemích. Značná část zboží je přepravována lodní dopravou.
Pokud oblečení pluje z Číny do Evropy, plavba trvá v průměru 19 dnů a kontejnerová loď spotřebuje 10 až 15 tun paliva za hodinu! To je asi 6 000 000 litrů nafty na jednu cestu!

Není ekologičtější koupit si oděvy a obuv od lokálních výrobců?

Fashion LookFashion Look

Příklad správného používání oblečení:
pokud oblečení (libovolné) budete nosit rok a déle nebo ho oblečete alespoň 50 krát, vytvoří se až o 400% méně emisí oxidu uhličitého, než když by bylo oblečení používáno jeden až dva měsíce nebo bylo oblečeno pouze 5 krát.

To už stojí za zamyšlení, ochrana životního prostředí s minimálním úsilím.

Fashion LookFashion Look

Každoročně je průměrně vyprodukováno 92 milionů tun textilního odpadu – nejen při výrobě, ale především oblečení, které lidé vyhodí.

Až 95% textilu na pozemních skládkách, který se ročně uloží, by mohlo být dále používáno nebo recyklováno.

Syntetické materiály použité v tkaninách se mohou rozkládat desítky až stovky let. Některé materiály se nemusí rozložit vůbec.

Zapojte se do recyklace oblečení, bojujte proti rychlé módě, která znečišťuje naši planetu.

Fashion LookFashion Look

Jak bojovat proti rychlé módě?
Pomoci může každý a není to vůbec složité. Stačí když budete oblečení používat déle. Průměrná doba používání nového oblečení není ani rok!

Pokud chcete svůj šatník obměňovat častěji, můžete nakupovat už použité oblečení. Životnímu prostředí také pomůže, když Vaše oděvy, které již nechcete, předáte dál nebo věnujete na charitu.

Outlet najdete třeba na našem eshopu https://www.fashion-look.cz/

Fashion LookFashion Look

Voda je znečištěna nejen hotovými výrobky a zbytkovým odpadem, ale i chemikáliemi použitými při výrobě tkanin.

Barviva a ostatní chemikálie využívané v textilním průmyslu jsou často vypouštěny do vodních toků a přímo znečišťují řeky a moře. Objem chemikálií pro textilní průmysl představuje celou čtvrtinu celosvětové produkce všech chemikálií!

Fashion LookFashion Look

Znečištění vodních toků a moří umělými mikrovlákny a syntetickými textiliemi zastupuje 85% podíl lidského odpadu nalezeného na mořských březích.

Nejen že tento materiál ohrožuje vodní ekosystémy, ale dostává se i do naší stravy v podobě mořských plodů (mikro plasty v rybách a dalších mořských plodech).

Bojkotem rychlé módy napomůžeme alespoň částečnému zpomalení devastace mořských ekosystémů.

Fashion LookFashion Look

Všechno zboží na našem eshopu (https://www.fashion-look.cz/) pochází od organizací, které jsou zapojeny do řetězu pomalé módy.

Nabízíme běžné oděvy i luxusnější značky například z Velké Británie, Francie, Itálie a dalších. Podporujeme tak ochranu životního prostředí pomocí recyklace oblečení.

Také dáváme těmto oděvům další ekonomickou hodnotu, která je prospěšná jak pro zahraniční partnery, tak i pro Českou republiku (daně :)).

Podporujeme pomalou módu, která je udržitelnější a ekologičtější.

Fashion LookFashion Look

Celkové emise připadající na textilní a obuvnický průmysl jsou na celém světě zastoupeny podílem 8,1% z celkového objemu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Je to přibližně 3,99 miliardy metrických tun.

To je pádný důvod proč nepodporovat fast fashion a věnovat pozornost způsobům recyklace oblečení (třeba koupí outletu https://www.fashion-look.cz/).

Také je to důvod proč by se měl vytvářet nátlak na korporace, aby došlo ke změně výrobních procesů v textilním průmyslu.

Fashion LookFashion Look

Věděli jste, že značná část textilních vláken se vyrábí ze dřevní hmoty?

Jedná se o látky jako viskóza, lyocell nebo rayon. Výhradně pro potřeby textilního průmyslu je každoročně poraženo více než 70 milionů stromů!

Jeden člověk spotřebuje za rok kyslík, který vyprodukuje sedm až osm stromů.

Výrobou těchto tkanin se sníží produkce kyslíku o množství, které spotřebuje asi 10 000 000 lidí - celá Česká republika!

Recyklací oblečení zachováme dostatek čistého vzduchu pro nás i další generace.

Obrázek příspěvku
Fashion LookFashion Look

Textilní průmysl znečišťuje povrchové vody, které potřebujeme pro rostliny, zvířata i lidi.

Barvení látek je velmi náročné na spotřebu vody a znečištěná voda je často vylévána přímo do vodních toků. Jedná se o jednu z nejvíce znečištěných odpadních vod kvůli chemikáliím používaným při barvení a zpracovávání textilních vláken.


Zdroj obrázků:
https://blueocean.net/life-beyond-plastics-fashion-killing-rivers/
https://smartwatermagazine.com/blogs/gulsah-mersin/fast-fashion-toxic-clothing

Obrázek příspěvkuObrázek příspěvku
Fashion LookFashion Look

Víte jak se zpracovává a dováží outlet a second hand zboží ve velkých objemech?

Tento segment průmyslu většinou funguje tak, že obchodní domy darují neprodané zboží charitativním organizacím (outlet) a tyto organizace zboží dále přeprodávají a získané finance používají na dobročinné účely.

Podobně to funguje i se second hand zbožím. Rozdíl je v tom, že tentokrát nejsou dárci obchodní domy, ale obyčejní lidé, kteří nechtějí oblečení jednoduše vyhodit. Další postup charitativních organizací je stejný jako výše.

Pokud tedy kupujete outletové nebo second hand zboží, nepřímo se podílíte na výše popsané charitativní činnosti. Zároveň chráníte životní prostření před dopady rychlé módy.

Outletové i second hand zboží je možné zakoupit i na našem eshopu: https://www.fashion-look.cz/

Fashion LookFashion Look

Věděli jste, že značná část oblečení je vyráběna z ropy a ropných derivátů?

Ropa se používá pro výrobu polyesterových tkanin. Každý rok je to téměř 70 milionů barelů ropy. Jeden barel je 158,9 litrů – polyesterové tkaniny tedy spotřebují asi 11 miliard litrů ropy.

Polyester je nyní jednou z nejpoužívanějších tkanin na světě, ale přirozeně se bude tento materiál rozkládat déle než 200 let.

Proto je důležité oblečení recyklovat. Na pozemních skládkách (kde končí většina produkce textilního průmyslu) se bude rozkládat výše zmíněných 200 a více let.
Navíc v době, kdy řešíme postupné vyčerpávání fosilních paliv je takto velká spotřeba ropy problém.

Fashion LookFashion Look

Věděli jste, že na Vaše džíny padlo v průměru 5 000 litrů pitné vody? Voda je jednou ze surovin, které textilní průmysl spotřebovává v extrémním množství. Pro uspokojení celosvětové poptávky po nových výrobcích je ročně spotřebováno nejméně 215 miliard metrů krychlových vody.

Nejvíce je spotřebováno při výrobě tkaniny. Zde má největší podíl bavlna, pro kterou je třeba 43,5 miliard metrů krychlových vody ročně i přes to, že bavlněných tkanin se vyrobí pouze 24% z celého objemu výroby všech látek.

V době, kdy v mnoha částech světa je nedostatek pitné vody pro lidi, je plýtvání v textilním průmyslu opravdovým globálním problémem.

Fashion LookFashion Look

Co je to pomalá móda? Jedná se o trvale udržitelný způsob využívání textilních a obuvnických výrobků. V úvahu je brán ekologický i etický aspekt výroby.

Ve své podstatě jde jednoduše o takový způsob nakupování těchto produktů, který nestaví na časté obměně šatníku nebo na recyklaci oblečení.

Pokud si budete oblečení kupovat až v momentě, kdy ho potřebujete, ušetříte mnoho výrobních zdrojů. Aby byla pomalá móda úspěšná je nutné změnit spotřebitelské chování nás všech.

Jedním ze zásadních aspektů pomalé módy je recyklace oblečení. Není nutné vždy kupovat nové oblečení v obchodních domech, často je možné koupit nové šaty (outlet) i jako second hand zboží. Tuto možnost nabízíme i my na našem eshopu: https://www.fashion-look.cz

Fashion LookFashion Look

Co je rychlá móda? Jedná se o masovou výroby textilu a obuvi, kde drtivá většina produktů není používána ani rok.

Bohužel obrovská dostupnost těchto produktů vedla ke spotřebitelskému chování, které není udržitelné.

Rychlá móda poškozuje životní prostředí planety, protože se zbytečně plýtvají cenné zdroje jako je pitná voda, půda pro výstavbu továren, lesy (viskóza) a další.

Navíc často dochází k porušování lidských práv v zemích, kde tato masová výroba probíhá.